Aviz telefonie

Aviz telefonie – se obtine de regula de la RomTelecom, iar taxa legala pentru emiterea avizului este de cca. 50 lei.

 

Documente necesare:
1. cerere tip solicitare aviz;
2. copie certificat de urbanism – 1 exemplar
3. plan de incadrare în zona scara 1:2000 – 1 exemplar
4. plan de situatie scara 1:500 – 2 exemplare