Proiectare completa de arhitectura, structura si instalatii

 

In cadrul Biroului de Arhitectura HopeProject, prin echipa completa de arhitecti si ingineri pe care v-o punem la dispozitie, oferim servicii de proiectare pentru toate categoriile de constructii (locuinte individuale, immobile de apartamente, cladiri de birouri, spatii comerciale, constructii industriale si agricole, consolidari si extinderi ale constructiilor existente, etc.), care implica urmatoarele faze:

 

-Stabilirea temei de proiectare, in conformitate cu dorintele clientului si cerintele autoritatii emitente a autorizatiei de construire;

 

-Studiu de fezabilitate, realizat la cererea clientului, in cazul in care este considerat necesar, pentru a se stabili rentabilitatea investitiei si bugetul necesar;

 

-Documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire (faza de proiectare D.T.A.C.), este elementul principal al procesului de autorizare, alaturi de certificatul de urbanism, acordurile şi avizele stabilite de autoritatea emitenta a autorizatiei de construire. Aceasta documentatie este extrasa din proiectul tehnic si se elaboreaza în conformitate cu continutul-cadru prevazut în anexa nr. 1 a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie, în concordanta cu cerintele certificatului de urbanism si cu continutul avizelor si al acordurilor solicitate prin acesta;

 

-Proiect tehnic + detalii de executie (faza de proiectare P.T.+D.D.E.) – se intocmeste la cererea clientului si este compus din intreaga documentatie necesara realizarii investitiei dorite: detalii de executie, antemasuratori, caiete de sarcini si cantitati de lucrari, necesare constructorului pentru a executa, in conformitate cu toate prevederile pentru constructii in vigoare, obiectivul dumneavoastra.