Obtinere autorizatie de construire

Autorizatia de construire se obtine in baza D.T.A.C. – documentatia tehnica pentru autorizatia de construire, fiind elementul principal al procesului de autorizare, alaturi de certificatul de urbanism si acordurile şi avizele stabilite de autoritatea emitenta a autorizatiei de construire.

D.T.A.C. este extras din proiectul tehnic si se elaborează în conformitate cu continutul-cadru prevazut în anexa nr. 1 a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie, în concordanta cu cerintele certificatului de urbanism, cu continutul avizelor şi al acordurilor solicitate prin acesta.

Autorizatia de construire este acel act care confera dreptul de a construi, consolida, extinde sau supraetaja un imobil si este eliberata de catre Primaria localitatii/sectorului pe raza caruia se afla terenul pe care urmeaza a se construi.

Autorizatia de construire se poate transmite, dreptul de a construi transmitandu-se odata cu transferul dreptului de proprietate asupra terenului.

Pentru obtinerea autorizatiei de construire, se plateste o taxa, care este in cuantum de 0.5% (pentru persoane fizice) si 1% (pentru persoane juridice) din valoarea totala de investitie, calculata pe baza de indici. Alaturi de aceasta taxa, se mai plateste si o taxa catre ordinul arhitectilor din Romania–OAR. .
Inceperea lucrarilor de constructie, se poate face numai dupa obtinerea autorizatiei de construire.