Obtinere certificat de urbanism

Certificatul de urbanism este actul de informare eliberat de primarie sau consiliul judetean (prin directia de urbanism), in care se fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al imobilului, caracteristicile zonei in care se gaseste imobilul, cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite, precum si lista avizelor si acordurilor necesare in vederea autorizarii lucrarilor de constructii ce urmeaza a fi executate. Certificatul de urbanism are caracter informativ si nu tine loc de autorizatie de construire.