Aviz gaze naturale

Aviz gaze naturale – taxa legala pentru emiterea avizului de amplasament poate varia de la 100 la cca. 500 lei in functie de complexitatea proiectului si dimensiunea terenului pentru care se solicita avizul.

 

Documente necesare:
1. cerere tip completata;
2. memoriu tehnic;
3. copie dupa certificatul de urbanism;
4. copie plan cadastral scara 1:500 si 1:2000 anexat la Certificatul de urbanism- 2 exemplare