Aviz Directia de Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National

Aviz Directia de Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National – taxa legala se stabileste in functie de suprafata desfasurata si in functie de destinatia cladirii;

 

Documente necesare:

 

1. cerere solicitare aviz;

2. copie certificat de urbanism – 1 exemplar;

3. memoriu tehnic arhitectura;

4. plan de incadrare în zonã – 1 exemplar;

5. plan de situatie scara 1:500 si 1:2000 anexate la certificatul de urbanism – 2 exemplare;

6. proiect D.T.A.C – 1 exemplar;

7. copie act de identitate proprietar;

8. actul de proprietate sau inchiriere;

9. dovada platii taxei legale pentru emiterea avizului;

10. imputernicire (dupa caz);

11. releveu al situatiei existente (scara 1/50 sau 1/100);

12. expertiza tehnica (in functie de situatie);

13. prezentare fotografica a zonei (existent si propus).