Aviz comisia tehnica de circulatie urbana

Aviz comisia tehnica de circulatie urbana – taxa legala pentru eliberarea avizului este de 55 lei.

 

Documente necesare:
1.cerere solicitare aviz;

2.memoriu tehnic de prezentare – 2 exemplare;

3.copie certificat de urbanism – 1 exemplar;

4.memoriu tehnic arhitectura;

5.plan de incadrare în zonã – 1 exemplar;

6.plan de situatie scara 1:500 – 2 exemplare;

7.copie act de identitate proprietar;

8.copie act de proprietate.