Aviz Brigada de Politie Rutiera

Aviz Brigada de Politie Rutiera – taxa legala pentru eliberarea avizului este de 40 lei.

 

Documente necesare:

 

1. cerere solicitare aviz;

2. memoriu tehnic de prezentare – 2 exemplare;

3. proiect de circulatii  (verificat conform legislatiei in vigoare);

4. copie certificat de urbanism – 1 exemplar;

5. plan de incadrare în zonã – 1 exemplar;

6. plan de situatie scara 1:500 – 2 exemplare;

7. copie act de identitate proprietar;

8. copie act de proprietate.