Aviz Autoritatea Aeronautica Civila Romana

Aviz Autoritatea Aeronautica Civila Romana – taxa legala pentru eliberarea avizului este de 100 Euro+TVA.

 

Documente necesare:
1. cerere tip solicitare aviz;

2. memoriu tehnic;

3. copie certificat de urbanism –  1 exemplar;

4. plan de situatie scara 1:500 si 1:2000 anexate la certificatul de urbanism – 2 exemplare;

5. memoriu tehnic arhitectura;

6. actul de proprietate sau inchiriere;

7. act de identitate propietar;

8. masuratori topografice efectuate de catre o firma agreata de catre A.A.C.R.