Aviz alimentare cu energie electrica

Aviz de amplasament pentru alimentare cu energie electrica – taxa legala pentru emiterea avizului cca. 70lei.

 

Documente necesare:

 

1.cerere tip;
2.certificatul de urbanism în termen de valabilitate, în copie;
3.copie plan cadastral scara 1:500 si 1:2000 anexat la Certificatul de urbanism, 2 exemplare;
4.copie buletin de identitate/carte de identitate a proprietarului
5.Actul de proprietate, copie;
6.dovada achitarii tarifului de emitere aviz.