Acordul Agentiei pentru Protectia Mediului

Aviz Protectia Mediului – taxa legala pentru emiterea avizului este de cca. 100lei.

 

Documente necesare:
1. cerere tip solicitare accord;

2. document notificare mediu (formular tip);

3. copie certificat urbanism – 1 exemplar;

4. copie plan cadastral scara 1:500 si 1:2000 anexat la Certificatul de urbanism, 2 exemplare;

5. actul de proprietate sau inchiriere;

6. copie act de identitate proprietar;

7. dovada achitare taxa.