Aviz regia autonoma de distributie a agentului termic

Aviz agent termic – taxa legala pentru emiterea avizului, este de cca. 120 lei.

 

Documente necesare:
1. Cerere tip completata;
2. Actul de proprietate asupra terenului;
3. copie dupa certificatul de urbanism;
4. copie plan cadastral scara 1:500 si 1:2000 anexat la Certificatul de urbanism – 2exemplare;
5. memoriu tehnic.