Aviz protectie civila / I.S.U

Aviz Protectie Civila / I.S.U. – pentru eliberarea acordului I.S.U. pentru lucrarile propuse, nu se achita nici o taxa legala.

 

Documente necesare:
1. cerere tip solicitare aviz

2. proiect D.T.A.C (verificat conform legislatiei in vigoare)

3. copie certificat de urbanism – 1 exemplar

4. planuri de situatie scara 1:500 si 1:2000 anexate la certificatul de urbanism –1 exemplar

5. memoriu tehnic cu rubrica special in care se prezinta masurile de protectie civila