Aviz P.S.I. / Pompieri

Aviz P.S.I. /Pompieri – pentru eliberarea avizului de amplasament, nu se achita nici o taxa.

 

Documente necesare:

 

1. cerere tip;

2. scenarii de siguranta la incendiu;

3. copie certificat de urbanism;

4. proiect D.T.A.C (verificat conform legislatiei in vigoare);

5. actul de proprietate;

6. opisul cu specificarea documentelor depuse – 2 exemplare;