Aviz Muzeu (in cazul imobilelor aflate in zone protejate istoric)

Aviz Muzeu: pentru eliberarea avizului de amplasament se achita o taxa de 60lei.
Documente necesare:
1. cerere solicitare aviz;

2. copie certificat de urbanism – 1 exemplar;

3. proiect faza D.T.A.C, verificat si luat in evidenta la OAR ;

4. copie buletin de identitate proprietar;

5. actul de proprietate sau inchiriere;

6. expertiza tehnica, daca este cazul – 2 exemplare