Aviz apa si canalizare

Aviz apa si canalizare :  taxa legala pentru emiterea avizului – cca. 100 lei, daca exista retele de apa si canal

 

Documente necesare:
1.copie Certificat de Urbanism
2.copie plan cadastral scara 1:500 si 1:2000 anexa la Certificatul de urbanism – 2exemplare
4.copie act de proprietate
5.copie buletin de identitate/carte de identitate a proprietarului