Acordul Inspectoratului de Stat in Constructii

Acordul Inspectoratului de Stat in Constructii: pentru avizul de amplasament nu se achita nici o taxa, la declararea inceperii lucrarilor, se achita o taxa 0.1% din valoarea de investitie.
Documente necesare:

 

1. cerere solicitare aviz;
2. copie certificat de urbanism – 1 exemplar;
3. plan de incadrare în zonã – 1 exemplar;
4. proiect faza D.T.A.C, verificat si luat in evidenta la OAR ;
5. copie buletin de identitate proprietar;
6. actul de proprietate sau inchiriere;
7. expertiza tehnica, daca este cazul – 2 exemplare.